Learning and Development

Tréninky, workshopy či semináře vytvářím na míru potřeb dle konkrétního zadání. Kladu důraz na zkušenostní učení a interaktivní přístup. Pracuji s týmy i jednotlivci. Stavím na tvůrčím přístupu, metodách kritického myšlení (evokace, uvědomění si významu, reflexe) a neustálém propojování s praxí. Předávám připravené scénáře interním lektorům a zaučuji je, aby mohli pracovat samostatně.

Co nabízím?

 • Leadership dovednosti (např. týmová spolupráce, dávání a přijímání zpětné vazby, motivace a zapojení, dosahování výsledků, řízení změny)
 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Podnikavost
 • Zvládání stresu
 • Kognitivní trénink (paměť, koncentrace, kreativita)

Jak pracuji?

 • Nastavení cíle a žádoucí změny, kterou má vzdělávání a rozvoj přinést
 • Sladění s hodnotami a kulturou firmy
 • Respekt k individuálním preferencím v učení
 • Různorodé metody učení a rozvoje
 • Využití stávajících znalostí lidí
 • Vnímavost a pozitivní využití skupinových procesů
 • Efektivita a měření dosažených výsledků


Selected References

Show references

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024