People management and development

Věřím, že investice do lidí se vyplácí. Proto využívám prestižní know-how mezinárodního standardu Investors in People. Hledám vazby mezi top výkonem v businessu, pozitivním leadershipem a chytrými manažerskými postupy. Pomáhám organizacím definovat si strategii řízení lidských zdrojů v souladu s firemní strategií a klíčovými hodnotami. Spoluvytvářím užitečné nástroje pro každodenní praxi. Jsem důvěryhodným externím partnerem pro vrcholové vedení organizace a úzce spolupracuji se specialisty pro lidské zdroje.

Co nabízím?

  • Strategické řízení lidských zdrojů
  • Řízení výkonu a zvyšování motivace
  • Efektivní vzdělávání a rozvoj
  • Průzkum sociálního klimatu
  • 360° zpětná vazba
  • Odborné vzdělávání
  • Získání oficiální akreditace Investors in People

Jak pracuji?

  • Určení vize a žádoucích efektů
  • Vnímání konkrétní reality
  • Zachycení souvislostí, vztahů a pochopení celého obrazu
  • Nacházení variant řešení a podněcování k vidění toho, co by mohlo být
  • Kritické myšlení při vyhodnocování a výběru řešení
  • Prověření přínosu řešení
  • Soulad mezi řešením, lidmi a hodnotami
  • Akční plán kroků
  • Průběžné monitorování a zpětná vazba
  • Vyhodnocení výstupů a plán neustálého zlepšování

Selected References

Show references

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024