Řízení a rozvoj lidí v organizacích

Věřím, že investice do lidí se vyplácí. Proto využívám prestižní know-how mezinárodního standardu Investors in People. Hledám vazby mezi top výkonem v businessu, pozitivním leadershipem a chytrými manažerskými postupy. Pomáhám organizacím definovat si strategii řízení lidských zdrojů v souladu s firemní strategií a klíčovými hodnotami. Spoluvytvářím užitečné nástroje pro každodenní praxi. Jsem důvěryhodným externím partnerem pro vrcholové vedení organizace a úzce spolupracuji se specialisty pro lidské zdroje.

Co nabízím?

 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • Řízení výkonu a zvyšování motivace
 • Efektivní vzdělávání a rozvoj
 • Průzkum sociálního klimatu
 • 360° zpětná vazba
 • Odborné vzdělávání
 • Získání oficiální akreditace Investors in People

Jak pracuji?

 • Určení vize a žádoucích efektů
 • Vnímání konkrétní reality
 • Zachycení souvislostí, vztahů a pochopení celého obrazu
 • Nacházení variant řešení a podněcování k vidění toho, co by mohlo být
 • Kritické myšlení při vyhodnocování a výběru řešení
 • Prověření přínosu řešení
 • Soulad mezi řešením, lidmi a hodnotami
 • Akční plán kroků
 • Průběžné monitorování a zpětná vazba
 • Vyhodnocení výstupů a plán neustálého zlepšování

Vybrané reference

Zobrazit reference

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024